Article 2420

Title of the article

A MODERN VIEW ON RECONSTRUCTIVE SURGICAL TREATMENT OF OSTEOMYELITIS OF DISTAL ENDS
OF INFERIOR LIMBS (LITERATURE REVIEW) 

Authors

Baranov Sergey Valer'evich, Doctor, purulent surgery unit, Municipal Hospital No. 33 of Leninsky District of Nizhny Novgorod (54 Lenina avenue, Nizhny Novgorod, Russia), E-mail: ser-bar2301@mail.ru
Zaytsev Aleksey Borisovich, Doctor of medical sciences, traumatologistorthopedist, traumatology unit, Municipal Hospital No. 33 of Leninsky District of Nizhny Novgorod (54 Lenina avenue, Nizhny Novgorod, Russia), E-mail: AB_Zaitsev@mail.ru 

Index UDK

617-089.844 

DOI

10.21685/2072-3032-2020-4-2 

Abstract

The problem of treating chronic osteomyelitis remains urgent to date. The treatment of this disease is not only a medical but also a social problem, since more than 65 % of patients are of working age. Despite a sufficient number of modern methods of surgical treatment proposed, many surgeons continue to use ineffective operations – dissection without excision, sequestrectomy without cavity treatment, wound tampanade after focal sanitization. Technical issues of sanitizing manuals and options for the reconstruction of bone and soft tissue defects remain unresolved. 

Key words

osteomyelitis, foot, shin, surgical treatment, wound process 

Download PDF
References

1. Mikulich E. V. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy [Bulletin of new medical technologies]. 2012, vol. XIX, no. 2, pp. 180‒184. [In Russian]
2. Tikhilov R. M., Kochish A. Yu., Filimonova M. N., Kozlov I. V. Travmatologiya i ortopediya [Traumatology and orthopedics]. 2009, vol. 52, no. 2, pp. 136‒143. [In Russian]
3. Grebennikova T. A., Belaya Zh. E. Mir farmatsii i meditsiny [The world of pharmacy and medicine]. 2018, no. 35 (726), pp. 16‒17. [In Russian]
4. Gubochkin N. G., Gaydukov V. M., Konovalov A. M. Mediko-biologicheskie i sotsial'no-psikhologicheskie problemy bezopasnosti v chrezvychaynykh situatsiyakh [Biomedical and sociopsychological issues of safety at emergency situations]. 2015, no. 3, pp. 56‒61. [In Russian]
5. Al'khodzhaev S. S., Zhankin B. A., Kilybaev A. K., Zhumagulov M. O., Smagulov A. E., Nurlybekov D. K. Vestnik Kazakhskogo natsional'nogo meditsinskogo universiteta. [Bulletin of Kazan National Medical University] 2017, no. 3-2, pp. 193‒196. [In Russian]
6. Raspovic K. M., Wukich D. K. J Foot Ankle Surg. 2014, vol. 53, pp. 716–719.
7. Gherman D., Dumitrescu C. I., Ciocan A., Melincovici C. S. Send to Rom J Morphol Embryol. 2018, vol. 59 (3), pp. 699‒702.
8. Bastias G. F., Dalmau-Pastor M., Astudillo C., Pellegrini M. J. Foot Ankle Clin. 2018, vol. 23 (4), pp. 659‒678.
9. Resende R. A., Pinheiro L. S. P., Ocarino J. M. Gait Posture. 2018, vol. 23 (68), pp. 130‒135.
10. Martens G., Deflandre D., Schwartz C., Dardenne N., Bury T. J Hum Kinet. 2018, vol. 15 (64), pp. 57‒69.
11. Ezhov M. Yu. Stopa. Degenerativno-distroficheskie zabolevaniya stopy i golenostopnogo sustava [The foot. Degenerative distrpohic diseases of the foot and ankle joint]. Nizhniy Novgorod, 2011, 336 p. [In Russian]
12. Bobrov D. S., Chenskiy A. D., Slinyakov L. Yu., Yakimov L. A. Kafedra travmatologii i ortopedii [Sub-department of traumatology and orthopedics]. 2015, no. 2 (14), pp. 8‒11. [In Russian]
13. Koryshkov N. A., Levin A. N., Kuz'min V. I. Kafedra travmatologii i ortopedii [Subdepartment of traumatology and orthopedics]. 2016, no. 4 (20), pp. 37‒43. [In Russian]
14. Zeynalov V. T., Samkov A. S., Kardanov A. A., Levin A. N., Shkuro K. V., Gavrilova N. S. Kafedra travmatologii i ortopedii [Sub-department of traumatology and orthopedics]. 2017, no. 4 (30), pp. 17‒26. [In Russian]
15. Nosewicz T. L., Knupp M., Bolliger L., Henninger H. B., Barg A., Hintermann B. Foot & Ankle International. 2014, vol. 35 (5), pp. 453–462.
16. Hao D., Hu C., Zhang T., Feng G., Chai J., Li T. Int J Clin Pract. 2014, vol. 68, pp. 1161‒1164.
17. Privol'nev V. V., Zabrosaev V. S., Danilenkov N. V. Vestnik Smolenskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii [Bulletin of Smolensk State Medical Academy]. 2014, vol. 13, no. 3, pp. 56‒60. [In Russian]
18. Rozov L. V., Godovykh N. V., Bogdanova N. A. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Progress of modern natural sciences]. 2015, no. 6, pp. 56–60. [In Russian]
19. Grinev M. V. Osteomielit [Osteomyelitis]. Leningrad: Meditsina, 1977, 152 p. [In Russian]
20. Zaytsev A. B. Rekonstruktivno-vosstanovitel'noe lechenie bol'nykh osteomielitom goleni: avtoref. dis. d-ra med. nauk: 14.00.22 [Reconstructive treatment and rehabilitation of patients with ankle osteomyelitis: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the doctor of medical sciences]. Nizhniy Novgorod, 2009, 31 p. [In Russian]
21. Mitrofanov V. N., Gordinskaya N. A., Sabirova E. V., Abramova N. V., Karaseva G. N. Rossiyskiy mediko-biologicheskiy vestnik imeni akademika I. P. Pavlova [Russian biomedical bulletin named after academician I.P. Pavlov]. 2016, vol. 24, no. 3, pp. 44–52. [In Russian]
22. Bozhkova S. A., Tikhilov R. M., Krasnova M. V., Rukina A. N. Travmatologiya i ortopediya Rossii [Traumatology and orthopedics of Russia]. 2013, no. 4 (70), pp. 5–15.
23. Brady R. A., Calhoun J. H., Leid J. G., Shirtliff M. E. Biofilms and devicerelated infections. New York: Springer, 2009, pp. 15–56.
24. Leonova S. N., Rekhov A. V., Kameka A. L. Byulleten' Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk [Bulletin of Western Siberia scientific center of the Siberian branch of the Russian Academy of Medical Sciences]. 2016, vol. 1, no. 4 (110), pp. 91–94. [In Russian]
25. Hermsen E. D., Mendez-Vigo L., Chung V., Yoon M., Lamp K. C., Berbari E. F. BMC Infectious Diseases. 2016, vol. 16, no. 1, pp. 310–318.
26. Novomlinskiy V. V., Malkina N. A., Andreev A. A., Glukhov A. A., Mikulich E. V. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern issues of science and education]. 2016, no. 5, pp. 122 (17). [In Russian]
27. Markos'yan S. A., Gal'china O. V. Infektsionno-vospalitel'nye zabolevaniya kak mezhdistsiplinarnaya problema [Infectious inflammatory dieases as an interdisciplinary problem]. Saransk, 2017, pp. 144–149. [In Russian]
28. Parin B. V. Kozhnaya plastika pri travmaticheskikh povrezhdeniyakh [Skin grafting at traumatic injuries]. Moscow: Medgiz, 1943, 44 p. [In Russian]
29. Girgolav S. S. Opyt sovetskoy meditsiny v Velikoy Otechestvennoy voyne 1941–1945 gg. [The experience of the Soviet medicine during the Great Patriotic War of 1941–1945]. Moscow, 1951, vol. 1, pp. 15–60. [In Russian]
30. Ar'ev T. Ya. Opyt sovetskoy meditsiny v Velikoy Otechestvennoy voyne 1941–1945 gg. [The experience of the Soviet medicine during the Great Patriotic War of 1941–1945]. Moscow, 1951, vol. 2, pp. 391–488. [In Russian]
31. Jin C., Weng D., Yang W., He W., Liang W., Qian Y. Journal of orthopaedic surgery and research. 2017, no. 1, pp. 10–19.
32. Fish Randolph, Kutter Elizabeth, Bryan Daniel, Wheat Gordon and Kuhl Sarah Antibiotics. 2018, vol. 7 (4), p. 87.
33. Tardáguila-García A., Lázaro-Martínez J. L., Sanz-Corbalán I., García-Álvarez Y., Álvaro-Afonso F. J., García-Morales E. Adv Skin Wound Care. 2018, vol. 30, pp. 41–44.
34. Wukich D. K., Hobizal K. B. Foot Ankle Int. 2013, vol. 34, pp. 351–358.
35. Skikevich M. G., Avetikov D. S. Toxic osteomyelitis of the jaw ones against the backgrounds of chronic intoxication. 2013, vol. 9, no. 1 (36), pp. 194–196.
36. Peng K. V., Hsu W. H., Hsu R. W., Chen C. F., Chu I. M., Li Y. M., Chang P. Biomaterials. 2010, vol. 31, no. 19, pp. 5227–5236.
37. Liu H., Li M., Liu X., Luo C., Cao Y., Liu C., Qu X. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2018, vol. 32 (10), pp. 1267–1270.
38. Trushin P. V., Shtofin S. G. Vyatskiy meditsinskiy vestnik [Vyatka medical bulletin]. 2019, no. 4 (64), pp. 22–25. [In Russian]
39. Dai Z., Li Y., Lu W., Jiang D., Li H., Yan Y., Lv G., Yang A. International Journal of Nanomedicine. 2015, no. 10, pp. 6303–6316.
40. Egol K. A., Nauth A., Lee M., Pape H. C., Watson J. T., Borrelli J. Jr. J Orthop Trauma. 2015, vol. 29, suppl 12, pp. 10–14.
41. Tsybul' E. S., Rodomanova L. A. Travmatologiya i ortopediya [Traumatology and orthopedics]. 2016, vol. 22, no. 2, pp. 7–14. [In Russian]
42. Sun W., Chen C., Wang Z., Qiu S., Zhang L., Ding Z., Zhong S. Ann Plast Surg. 2016, vol. 77 (5), pp. 539–546.
43. Bezoyan V. S., Filimonov K. A., Dorozhko Yu. A., Kirillov V. I. Travmatologiya i ortopediya Rossii [Traumatology and orthopedics of Russia]. 2015, no. 2, pp. 83–89. [In Russian]
44. Linnik S. A., Tkachenko A. N., Markovichenko R. V., Khachatryan E. S., Savushkin Yu. N., Zharkov A. V. Fundamental'nye issledovaniya [Basic research]. 2012, no. 7, pp. 100–105. [In Russian]
45. Likhterov I., Roche A. M., Urken M. L. Oral MaxillofacSurgClin North Am. 2019, vol. 31 (1), pp. 101–116
46. Klyushin N. M., Aranovich A. M., Shlyakhov V. I., Zlobin A. V. Geniy ortopedii [The genius of orthopedics]. 2011, no. 1, pp. 27–33. [In Russian]
47. Eser C., Kesiktaş E., Gencel E. UlusTravma Acil Cerrahi Derg. 2016, vol. 22, pp. 46–51.
48. Krivoshchekov E. P., El'shin E. B., Ganzha N. F., Romanov V. E. Sovremennaya meditsina [Modern medicine]. 2018, no. 2 (10), pp. 162–164. [In Russian]
49. Seliverstov D. V., Kondrus' I. V., Khubezov D. A., Sazhin V. P., Yudin V. A., Novikov L. A., Savkin I. D. Sovremennaya meditsina [Modern medicine]. 2018, no. 2 (10), pp. 145–150. [In Russian]
50. Gottrup F., Apelqvist J., Bjansholt T. et al. J Wound Care. 2013, vol. 22 (5 suppl), pp. 1–89.

 

Дата создания: 20.01.2021 09:49
Дата обновления: 20.01.2021 10:05